Ý nghĩa của từ deep-drawing là gì:
deep-drawing nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ deep-drawing Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa deep-drawing mình

1

0   0

deep-drawing


Sự dàn mỏng. | Sự vuốt dài.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của deep-drawing
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< id idola >>