Ý nghĩa của từ dẹo là gì:
dẹo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ dẹo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dẹo mình

1

72   22

dẹo


Nịnh bợ người khác để được người khác chú ý
Ẩn danh - Ngày 28 tháng 9 năm 2017

2

58   10

dẹo


Dẹo theo ý kiến của nhiều người thì nghĩa là điệu quá đà, điệu chảy nước. Cũng có người cho rằng dẹo là nũng nịu, nhõng nhẽo
Ẩn danh - Ngày 31 tháng 10 năm 2020

3

37   17

dẹo


từ này bắt nguồn từ game đế chế,rất nổi trong giới học sinh, sinh viên chỉ việc không theo ý mình,chỉ việc thất bại hoặc tình trạng không tốt.
Nguồn: tudienlong.com

4

14   5

dẹo


Dẹo ý nghĩa là giọng dịu dàng , dễ thương , và dịu dàng quá đà được gọi là dẹo mà khônh hiểu thì thui
Nhó :33
Duy FF - Ngày 18 tháng 5 năm 2021

Thêm ý nghĩa của dẹo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dân phố cổ dừng hình >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa