Ý nghĩa của từ ctc là gì:
ctc nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ctc Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ctc mình

1

0   0

ctc


viết tắt của "Centralized traffic control" là một hệ thống báo hiệu được sử dụng bởi đường sắt. Hệ thống bao gồm một văn phòng điều phối đào tạo của trung tâm điều khiển chuyển mạch đường sắt trên lãnh thổ CTC và các tín hiệu mà các kỹ sư đường sắt phải tuân theo để giữ cho giao thông di chuyển một cách an toàn và thuận lợi trên đường sắt
thanhthanh - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của ctc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mtd trong tlbb zutto >>