Ý nghĩa của từ crystal là gì:
crystal nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ crystal. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa crystal mình

1

4   2

crystal


Tinh thể. | : ''single '''crystal''''' — tinh thể đơn | : ''organic '''crystal''''' — tinh thể hữu cơ | Pha lê; đồ pha lê. | Vật trong suốt như pha lê (tuyết, nước [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

3   1

crystal


| crystal   crystal (krĭsʹtəl) noun 1. a. A homogenous solid formed by a repeating, three-dimensional pattern of atoms, ions, or molecules and having fixed distances between con [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

3   2

crystal


['kristl]|danh từ tinh thểsingle crystal tinh thể đơnorganic crystal tinh thể hữu cơ pha lê; đồ pha lê (thơ ca) vật trong suốt như pha lê (tuyết, nước, con mắt...) (t [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

2   1

crystal


Là mặt kính của đồng hồ. Thường được phủ một lớp chống sước được phủ lên bề mặt. Nó thường là Plexiglas, Hardlex hoặc tinh thể sapphire tổng hợp.
Nguồn: donghotantan.vn

5

2   2

crystal


Là mặt kính của đồng hồ. Thường được phủ một lớp chống sước được phủ lên bề mặt. Nó thường là Plexiglas, Hardlex hoặc tinh thể sapphire tổng hợp.
Nguồn: h2vn.net

6

2   2

crystal


là lớp chống sước được phủ lên bề mặt của đồng hồ. Nó thường là Plexiglas, Hardlex hoặc tinh thể sapphire tổng hợp.
Nguồn: h2vn.net

7

1   3

crystal


là lớp chống sước được phủ lên bề mặt của đồng hồ. Nó thường là Plexiglas, Hardlex hoặc tinh thể sapphire tổng hợp.Click to expand... Crystal trong đồng h [..]
Nguồn: h2vn.net

Thêm ý nghĩa của crystal
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cryptogram cub >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa