Ý nghĩa của từ crawl là gì:
crawl nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ crawl Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa crawl mình

1

0   0

crawl


Ao nuôi cá. | Chỗ nuôi rùa; chỗ nuôi tôm. | Sự bò, sự trường. | Lối bơi crôn, lối bơi trường ((cũng) crawl stroke). | Sự kéo lê đi. | : ''to go at a '''crawl''' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của crawl
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< crap crawler >>