Ý nghĩa của từ crawler là gì:
crawler nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ crawler. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa crawler mình

1

0   0

crawler


Loài bò sát. | Người bò, người đi chậm rề rề, người đi kéo lê. | Vận động viên bơi crôn, vận động viên bơi trườn. | Kẻ luồn cúi đê tiện, kẻ li [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

crawler


Một bot hoặc một phần của phần mềm thu thập các trang web để trích dẫn và tạo ra một dữ liệu index.
Nguồn: jbi.nguyenvu.me

3

0   0

crawler


Một bot hoặc một phần của phần mềm thu thập các trang web để trích dẫn và tạo ra một dữ liệu index.
Nguồn: vi.vkool.com

Thêm ý nghĩa của crawler
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< crawl crazy >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa