Ý nghĩa của từ courtesy là gì:
courtesy nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ courtesy Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa courtesy mình

1

0   0

courtesy


Sự lịch sự, sự nhã nhặn. | Tác phong lịch sự, tác phong nhã nhặn.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của courtesy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< court cover >>