Ý nghĩa của từ collégialité là gì:
collégialité nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ collégialité Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa collégialité mình

1

0   0

collégialité


Tính đoàn, tính tập đoàn. | : '''''Collégialité''' de la direction'' — tính tập đoàn của sự lãnh đạo
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của collégialité
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jabot j >>