Ý nghĩa của từ j là gì:
j nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ j. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa j mình

1

4   0

j


© Copyright by Y học NET.2008 | Email: webmaster@yhoc-net.com |  Vui lòng ghi rõ nguồn www.yhoc-net.com khi phát hành lại thông tin từ website n&agr [..]
Nguồn: tudienykhoa.net

2

1   2

j


J. | J pen ngòi bút rông. | J. | : ''Un '''J''' majuscule'' — một chữ J hoa | Ngày (ký hiệu). | (vật lý học) jun (ký hiệu). | : '''''J''''' — cậu thiếu niên; cô t [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

1   2

j


1. là một nguyên âm trong bảng chữ cái alphabet.
2. viết tắt của ''joking''. Đây là tiếng lóng dùng trong ngôn ngữ tán gẫu mạng của giới trẻ có ý chỉ những người luôn đùa những gì anh ta nói hoặc viết.
thanhthanh - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

4

0   3

j


Jun.
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

0   3

j


Jun (F. Joule), viết tắt. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "J". Những từ có chứa "J": . Chư Jor Cư Jút Cư Jiang J
Nguồn: vdict.com

6

0   4

j


Jun (F. Joule), viết tắt
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

7

0   4

j


J, j là chữ thứ 10 trong phần nhiều chữ cái dựa trên Latinh. Tuy nhiên, nó không được sử dụng trong tiếng Việt; để thay thế, Quốc Ngữ sử dụng d hoặc gi cho [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của j
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< collégialité ivrognerie >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa