Ý nghĩa của từ cochère là gì:
cochère nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ cochère Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cochère mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cochère


Cổng xe.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< cocasse afterbirth >>