Ý nghĩa của từ cocasse là gì:
cocasse nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ cocasse Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cocasse mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cocasse


Kỳ cục buồn cười. | : ''Raisonne-ment '''cocasse''''' — lập luận kỳ cục buồn cười
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< afraid cochère >>