Ý nghĩa của từ clicherie là gì:
clicherie nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ clicherie Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa clicherie mình

1

0   0

clicherie


Xưởng clisê, xưởng đúc bản in.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của clicherie
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cliché karma >>