Ý nghĩa của từ chua xót là gì:
chua xót nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ chua xót. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa chua xót mình

1

3   1

chua xót


xót xa, đau đớn một cách thấm thía cảnh ngộ chua xót "Trèo lên cây khế nửa ngày, Ai làm chua xót lòng n& [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   1

chua xót


tt. Buồn rầu, đau khổ: Trèo lên cây khế nửa ngày. ai làm chua xót lòng này khế ơi (cd), Bà cực nhục và chua xót vì thế (Ng-hồng).. Các kết quả tìm kiếm liên [..]
Nguồn: vdict.com

3

2   2

chua xót


tt. Buồn rầu, đau khổ: Trèo lên cây khế nửa ngày. ai làm chua xót lòng này khế ơi (cd), Bà cực nhục và chua xót vì thế (Ng-hồng).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   1

chua xót


Buồn rầu, đau khổ. | : ''Trèo lên cây khế nửa ngày. ai làm '''chua xót''' lòng này khế ơi. (cd),.'' | : ''Bà cực nhục và '''chua xót''' vì thế (Nguyên Hồng)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

1   6

chua xót


Chua,xot la hai tu don chinh xac .
Chua la rat chua.Nhu:An qua khe nay sao ma chua the!
Xot la xot xa,dau don.Nhu:Hom qua em nga rat xot vi em lao doc.
Day la nghia toi cho la dung hon ai ca.
Ngo Thu Thao lop 5b - Ngày 13 tháng 1 năm 2014

Thêm ý nghĩa của chua xót
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< chu vi chui >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa