Ý nghĩa của từ chipoteur là gì:
chipoteur nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ chipoteur Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa chipoteur mình

1

0   0

chipoteur


Hay cò kè. | Người hay cò kè.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của chipoteur
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< iris iritis >>