Ý nghĩa của từ chan là gì:
chan nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ chan Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa chan mình

1

0   0

chan


chỉ các bé khoảng 5 tuổi, không phân biệt giới tính; bạn nữ thân; người yêu (Usagi trong Sailor Moon gọi Mamoru là Mamo-chan XD); dùng với người thân cũng được.
Nguồn: tvmcomics.com.vn

Thêm ý nghĩa của chan
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Side Story sensei >>