Ý nghĩa của từ chăm chỉ là gì:
chăm chỉ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ chăm chỉ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa chăm chỉ mình

1

40   8

chăm chỉ


Cố gắng làm một việc gì đó để thu được kết quả tốt | : '''''Chăm chỉ''' học tập.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

4   2

chăm chỉ


Cố gắng làm một việc gì đó để thu được kết quả tốt
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

3

2   0

chăm chỉ


Chăm chỉ có nghĩa là cố gắng làm một việc gì đó cho tới nơi tới chốn để thu được kết quả tốt .
Dung Hoàng Lê . - Ngày 23 tháng 6 năm 2020

4

8   24

chăm chỉ


chăm (nói khái quát) học hành chăm chỉ chăm chỉ luyện tập làm ăn rất chăm chỉ Đồng nghĩa: siêng năng Trái nghĩa: biếng nh&aac [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của chăm chỉ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nonsingular đều đặn >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa