Ý nghĩa của từ củ lạc giòn tan là gì:
củ lạc giòn tan nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ củ lạc giòn tan. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa củ lạc giòn tan mình

1

9   2

củ lạc giòn tan


Từ viết tắt của cụm từ này là CLGT, nghĩa thật sự của nó là "Cái L** Gì Thế". Đây là từ cụm từ được cho là tiếng lóng và là câu chửi thề của người Việt Nam, đồng nghĩa (tiếng Anh). Tuy nhiên, người ta dùng "củ lạc giòn tan" hoặc "cái lề gì thốn" để nói một cách tế nhị hơn.
nga - Ngày 29 tháng 11 năm 2018

2

5   2

củ lạc giòn tan


Cà lâm giống tao. Cái lề gì thốn. Cộng lông gà ta
Thanh - Ngày 17 tháng 2 năm 2020

Thêm ý nghĩa của củ lạc giòn tan
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mân côi pass down >>