Ý nghĩa của từ cốt truyện là gì:
cốt truyện nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ cốt truyện. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cốt truyện mình

1

51 Thumbs up   25 Thumbs down

cốt truyện


d. Hệ thống sự kiện làm nòng cốt cho sự diễn biến các mối quan hệ và sự phát triển của tính cách nhân vật trong tác phẩm văn học loại tự sự. Quyển tiểu thuyết có cốt truyện đơn giản. Cốt truyện của vở kịch.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

37 Thumbs up   29 Thumbs down

cốt truyện


d. Hệ thống sự kiện làm nòng cốt cho sự diễn biến các mối quan hệ và sự phát triển của tính cách nhân vật trong tác phẩm văn học loại tự sự. Quyển tiểu thuyết có cốt truyện đơn giản. Cốt truyện của vở [..]
Nguồn: vdict.com

3

24 Thumbs up   26 Thumbs down

cốt truyện


hệ thống sự kiện làm nòng cốt cho sự diễn biến các mối quan hệ và sự phát triển của tính cách nhân vật trong tác phẩm văn học loại tự sự h [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

1 Thumbs up   3 Thumbs down

cốt truyện


1.Cốt truyện là một chuổi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của chuyện.
2.cốt truyện thường có ba phần:
-mở đầu
-diễn biến
-kết thúc
Tạ Khánh Nhi - 00:00:00 UTC 19 tháng 1, 2022

5

6 Thumbs up   10 Thumbs down

cốt truyện


Hệ thống sự kiện làm lòng cốt cho sự diễn biến các mối quan hệ và sự phát triển của tính cách nhân vật trong tác phẩm văn học loại tự sự
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 4 tháng 6, 2019

6

2 Thumbs up   10 Thumbs down

cốt truyện


Hệ thống giúp phát triển các tính cách nhân vật trong câu truyện
dung - 00:00:00 UTC 31 tháng 10, 2020

7

16 Thumbs up   29 Thumbs down

cốt truyện


Hệ thống sự kiện làm nòng cốt cho sự diễn biến các mối quan hệ và sự phát triển của tính cách nhân vật trong tác phẩm văn học loại tự sự. | : ''Quyển tiểu thuyết có '''cốt truyện''' đơn giản.'' | : ' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

<< cố vấn cổ phần >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa