Ý nghĩa của từ cố vấn là gì:
cố vấn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ cố vấn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cố vấn mình

1

49 Thumbs up   10 Thumbs down

cố vấn


đưa ra ý kiến, lời khuyên cho ai đó tham khảo khi giải quyết một công việc quan trọng cố vấn về pháp luật bí kế nên nhờ người cố vấn hộ Danh từ người am t [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

31 Thumbs up   17 Thumbs down

cố vấn


Người thường xuyên được hỏi ý kiến để tham khảo khi giải quyết công việc. | : '''''Cố vấn''' kĩ thuật.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

26 Thumbs up   18 Thumbs down

cố vấn


d. Người thường xuyên được hỏi ý kiến để tham khảo khi giải quyết công việc. Cố vấn kĩ thuật.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

26 Thumbs up   24 Thumbs down

cố vấn


d. Người thường xuyên được hỏi ý kiến để tham khảo khi giải quyết công việc. Cố vấn kĩ thuật.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "cố vấn". Những từ phát âm/đánh vần giống như "cố vấn": . Cải Viê [..]
Nguồn: vdict.com

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

cố vấn


cố vấn là người được hỏi ý kiến về hướng giải quyết công việc
tuấn - 00:00:00 UTC 7 tháng 1, 2017

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

cố vấn


Người giúp đỡ trong công việc như người đỡ đầu
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 11 tháng 1, 2017

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

cố vấn


là người mà cta có thể tham khảo ý kiến từ họ
vo danh - 00:00:00 UTC 20 tháng 12, 2016

8

1 Thumbs up   2 Thumbs down

cố vấn


Động từ: đưa ra lời khuyên, ý kiến, hướng giải quyết một vấn đề nào đó.
Danh từ: người được giao nhiệm vụ, hay là người luôn luôn được đề ra ý kiến, giải pháp là người có kiến thức sâu rộng, uyên bác
Đạt - 00:00:00 UTC 17 tháng 1, 2022

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

cố vấn


- nếu ai đó đang có một cong việc quan trọng liên quan đến việc phải có kiến thức , hoặc phải có kinh nghiệm và tiếng nói riêng .
- lúc đó cần có cố vấn để cho ta hiểu hơn về lĩnh vực đó . Hơn hết cố vấn phải là người có hiểu biết sâu rộng và có kiến thức và không thể thiếu là tiếng nói riêng nhưng cũng phải phù hợp quan điểm của người cần mình
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 26 tháng 1, 2017

10

11 Thumbs up   27 Thumbs down

cố vấn


mantī (nữ)
Nguồn: phathoc.net

<< cỏn con cốt truyện >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa