Ý nghĩa của từ cố vấn là gì:
cố vấn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ cố vấn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cố vấn mình

1

49   10

cố vấn


đưa ra ý kiến, lời khuyên cho ai đó tham khảo khi giải quyết một công việc quan trọng cố vấn về pháp luật bí kế nên nhờ người cố vấn hộ Danh từ người am t [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

31   17

cố vấn


Người thường xuyên được hỏi ý kiến để tham khảo khi giải quyết công việc. | : '''''Cố vấn''' kĩ thuật.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

26   18

cố vấn


d. Người thường xuyên được hỏi ý kiến để tham khảo khi giải quyết công việc. Cố vấn kĩ thuật.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

26   24

cố vấn


d. Người thường xuyên được hỏi ý kiến để tham khảo khi giải quyết công việc. Cố vấn kĩ thuật.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "cố vấn". Những từ phát âm/đánh vần giống như "cố vấn": . Cải Viê [..]
Nguồn: vdict.com

5

0   1

cố vấn


cố vấn là người được hỏi ý kiến về hướng giải quyết công việc
tuấn - Ngày 07 tháng 1 năm 2017

6

0   1

cố vấn


Người giúp đỡ trong công việc như người đỡ đầu
Ẩn danh - Ngày 11 tháng 1 năm 2017

7

0   1

cố vấn


là người mà cta có thể tham khảo ý kiến từ họ
vo danh - Ngày 20 tháng 12 năm 2016

8

1   2

cố vấn


Động từ: đưa ra lời khuyên, ý kiến, hướng giải quyết một vấn đề nào đó.
Danh từ: người được giao nhiệm vụ, hay là người luôn luôn được đề ra ý kiến, giải pháp là người có kiến thức sâu rộng, uyên bác
Đạt - Ngày 17 tháng 1 năm 2022

9

0   1

cố vấn


- nếu ai đó đang có một cong việc quan trọng liên quan đến việc phải có kiến thức , hoặc phải có kinh nghiệm và tiếng nói riêng .
- lúc đó cần có cố vấn để cho ta hiểu hơn về lĩnh vực đó . Hơn hết cố vấn phải là người có hiểu biết sâu rộng và có kiến thức và không thể thiếu là tiếng nói riêng nhưng cũng phải phù hợp quan điểm của người cần mình
Ẩn danh - Ngày 26 tháng 1 năm 2017

10

11   27

cố vấn


mantī (nữ)
Nguồn: phathoc.net

Thêm ý nghĩa của cố vấn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cỏn con cốt truyện >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa