Ý nghĩa của từ cơ hội là gì:
cơ hội nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ cơ hội. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cơ hội mình

1

17 Thumbs up   4 Thumbs down

cơ hội


hoàn cảnh thuận lợi gặp được để thực hiện điều mong muốn, dự định lợi dụng cơ hội bỏ lỡ một cơ hội tốt Đồng nghĩa: dịp, thời cơ Tính từ cơ hội chủ nghĩa (nói tắt) bọn cơ hội th&aa [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

6 Thumbs up   0 Thumbs down

cơ hội


dt. (H. cơ: dịp; hội: gặp) Dịp thích đáng để thành công: Chúng ta có cơ hội để xây dựng lại nước nhà (HCM).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "cơ hội". Những từ phát âm/đánh vần giống như "cơ hội":& [..]
Nguồn: vdict.com

3

7 Thumbs up   2 Thumbs down

cơ hội


Cơ hội là yếu tố thuận lợi do tự nhiên ,yếu tố xã hội tạo ra trong một khoảng thời gian hoặc một thời điểm nhất định.
Tự bản thân không tạo ra cơ hội mà bản thân chỉ học tập kiến thức chuẩn bị đi tìm, đón nhận, nắm bắt .
Ví dụ : Bạn học tập có thành tích xuất sắc ra trường muốn kiếm việc làm tốt, thu nhập cao nhưng thời điểm không có một doanh nghiệp hay tổ chức nào tuyển dụng hay trên đường đi đến nơi phỏng vấn nhưng bị hỏng xe hay sự cố không thể đến kịp thời gian quy định thế là mình bị mất cơ hội mặc dù mình chuẩn bị trước thấy rất tốt.
Minh Đức - 00:00:00 UTC 17 tháng 1, 2022

4

6 Thumbs up   3 Thumbs down

cơ hội


dt. (H. cơ: dịp; hội: gặp) Dịp thích đáng để thành công: Chúng ta có cơ hội để xây dựng lại nước nhà (HCM).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

5 Thumbs up   4 Thumbs down

cơ hội


Dịp thích đáng để thành công. | : ''Chúng ta có '''cơ hội''' để xây dựng lại nước nhà (Hồ Chí Minh)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

<< cơ giới cơi >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa