Ý nghĩa của từ cú có gai là gì:
cú có gai nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ cú có gai. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cú có gai mình

1

10   7

cú có gai


đọc ngược lại là gái có cu , chỉ những người chuyển giới , hoặc những anh chảng thích trưng diện , ăn mặc , trang điểm giả gái
Nguồn: tudienlong.com

2

2   3

cú có gai


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 24 tháng 8 năm 2014   NSFW / 18+

3

1   3

cú có gai


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 19 tháng 11 năm 2015   NSFW / 18+

4

0   3

cú có gai


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 2 năm 2016   NSFW / 18+

Thêm ý nghĩa của cú có gai
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< chặt chém chim lợn >>