Ý nghĩa của từ cô hư sát là gì:
cô hư sát nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ cô hư sát Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cô hư sát mình

1

1   0

cô hư sát


Là tên của một loại tháng không lành để cưới xin. Theo quan niệm nhân gian, người ta thường đi coi ngày để cưới hỏi cho con mình, tất nhiên tháng cô và tháng hư của mỗi người không bị trùng nhau nhiều. Ví dụ, người sinh năm Giáp Tý cưới vào tháng 9 và 10 sẽ gặp Cô mà tháng 3, 4 sẽ gặp Hư. Không cẩn thận sau này có thể chia ly.
nga - Ngày 06 tháng 11 năm 2018

Thêm ý nghĩa của cô hư sát
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bhm pick someone up >>