Ý nghĩa của từ cân đẩu vân là gì:
cân đẩu vân nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ cân đẩu vân. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cân đẩu vân mình

1

6   1

cân đẩu vân


Cân đẩu vân là một cụm từ tiếng Hán xuất phát từ phim truyền hình "Tây du ký". Nó là dụng cụ của nhân vật Tôn Ngộ Không có hình dạng đám mây, bay cao được 10 vạn 8 nghìn dặm, gần bằng 8000 km. Cân đẩu vân có ý nghĩa là, dù rằng bay cao như thế nhưng vẫn không nhảy ra được bàn tay Phật Như Lai, tức là con người trên thế gian này có làm gì cũng không thể thoát khỏi bàn tay Phật Tổ
nghĩa là gì - Ngày 23 tháng 5 năm 2019

2

0   0

cân đẩu vân


Và còn là đám mây để cho những vị thần tiên ở trên trời trong phim cưỡi
Ko tên - Ngày 23 tháng 6 năm 2020

Thêm ý nghĩa của cân đẩu vân
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< oxi hóa mcb >>