Ý nghĩa của từ cánh hẩu là gì:
cánh hẩu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ cánh hẩu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cánh hẩu mình

1

3   2

cánh hẩu


(Từ cũ, Khẩu ngữ) bạn bè tụ tập kết giao với nhau, thường là để chơi bời hoặc làm những việc không chính đáng tụ tập bọn [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   1

cánh hẩu


Bạn thân.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của cánh hẩu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< or thế với chết >>