Ý nghĩa của từ bund là gì:
bund nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ bund Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bund mình

1

0   0

bund


Anh, Ân đê, đập.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của bund
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< incompréhensible bungalow >>