Ý nghĩa của từ bungalow là gì:
bungalow nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ bungalow. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bungalow mình

1

0   0

bungalow


Nhà gỗ một tầng; boongalô. | Nhà gỗ rộng hiên, nhà boongalô. | Nhà nhỏ một tầng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

bungalow


Danh từ: nhà gỗ
- Một ngôi nhà thường chỉ có một tầng (= cấp), đôi khi có tầng trên nhỏ hơn đặt trên mái và cửa sổ đi ra từ mái. Loại nhà này thường được xây dựng trong khu vực thoáng như vùng ngoại ô, thích hợp cho nghỉ dưỡng.
la gi - Ngày 02 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của bungalow
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bund bunny >>