Ý nghĩa của từ bump into là gì:
bump into nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ bump into Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bump into mình

1

1   1

bump into


cụm động từ bump into sb có nghĩa là gặp ai đó một cách tình cờ ví dụ I bumped into Simon this morning có nghĩa là sáng nay tôi tình cơ gặp Simon. She bumped into her ex có nghĩa là cô ấy tình cờ gặp lại người yêu cũ
Minhthuy123 - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của bump into
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< by far busted >>