Ý nghĩa của từ bond là gì:
bond nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ bond. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bond mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bond


Dây đai, đay buộc; ((nghĩa bóng)) mối quan hệ, mối ràng buộc. | Giao kèo, khế ước, lời cam kết. | : ''to enter in to a '''bond''' to'' — ký giao kèo, cam kết (làm gì) | Trái phiếu, trái khoán, cô [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bond


[bɔnd]|danh từ|ngoại động từ|Tất cảdanh từ giao kèo; khế ước; hợp đồngto enter into a bond to do something ký giao kèo, cam kết làm điều gì (nghĩa bóng) mối quan hệ; mối ràng buộcthe bonds of friendsh [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bond


| bond bond (bŏnd) noun Abbr. bd. 1. Something, such as a fetter, cord, or band, that binds, ties, or fastens things together. 2. Often bonds Confinement in prison; captivity. 3. A uniti [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bond


– Trái phiếu. Chứng nhận do một công ty hoặc một chính phủ phát hành cho người nào đó mà công ty hoặc chính phủ đó vay tiền. Trái phiếu ghi rõ số tiền vay, lãi suất phải trả, thời hạn thanh toán và thế chấp nếu không thanh toán [..]
Nguồn: hoc123.vn

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bond


. Trái phiếu, kỳ phiếu - Một chứng nhận phản ánh cam kết của một hãng sẽ trả cho người sở hữu trái phiếu một khoản tiền lãi theo định kỳ cho tới tận ngày đến hạn thanh toán và một khoản tiền cố định khi đến kỳ hạn thanh toán đã định trước. [..]
Nguồn: vietnamese.vietnam.usembassy.gov

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bond


Bond là một ban nhạc gồm 2 thành viên đến từ Anh là Gay-Yee và Eos và 2 thành viên đến từ Úc là Haylie và Tania. Đây là Tứ tấu dây thành công và bán chạy bản thu âm nhất của mọi thời đại với 4 triệu b [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< unharness unhand >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa