Ý nghĩa của từ bni là gì:
bni nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ bni Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bni mình

1

0   0

bni


viết tắt của cụm "Batteries Not Included" trong ngôn ngữ công nghệ có ý nghĩa không bao gồm pin đi kèm. Vì thế bạn phải trả thêm tiền nếu mua pin. cụm từ này thường ghi ở bao bì sản phẩm để thông báo trước cho người mua để kiểm tra sản phẩm của mình
thanhthanh - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của bni
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< zw Đặng >>