Ý nghĩa của từ binge là gì:
binge nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ binge Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa binge mình

1

0   0

binge


Cuộc chè chén say sưa.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của binge
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bine bingo >>