Ý nghĩa của từ bine là gì:
bine nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ bine Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bine mình

1

0   0

bine


Chồi. | Thân (cây leo).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của bine
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gastrique binge >>