Ý nghĩa của từ bao dung là gì:
bao dung nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ bao dung. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bao dung mình

1

38   14

bao dung


Rộng lòng cảm thông, tha thứ cho lỗi lầm của người khác, thương yêu đối với mọi người nụ cười bao dung tấm lòng bao dung Đồng ngh [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

20   11

bao dung


t. Có độ lượng, rộng lượng với mọi người. Tấm lòng bao dung.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

18   12

bao dung


Có độ lượng, rộng lượng với mọi người. | : ''Tấm lòng '''bao dung'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

18   12

bao dung


t. Có độ lượng, rộng lượng với mọi người. Tấm lòng bao dung.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "bao dung". Những từ phát âm/đánh vần giống như "bao dung": [..]
Nguồn: vdict.com

5

1   1

bao dung


t. Có độ lượng, rộng lượng với mọi người. Tấm lòng bao dung.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "bao dung". Những từ phát âm/đánh vần giống như "bao dung"
hưng - Ngày 04 tháng 1 năm 2021

6

13   14

bao dung


Bao dung (tiếng Anh:toleration) là lòng tôn trọng sự khác biệt của người khác đối với mình trong phong tục tập quán, quan niệm sống, niềm tin và tôn giáo, chủng [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

7   9

bao dung


Có độ luọng,
Rộng luọng vói mọi nguòi
Hoàng Khả Hân - Ngày 01 tháng 10 năm 2015

Thêm ý nghĩa của bao dung
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bang giao bao hàm >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa