Ý nghĩa của từ bửa đầu là gì:
bửa đầu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ bửa đầu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bửa đầu mình

1

1   0

bửa đầu


Là đụ má cầm cây búa gõ dô cái đầu beng beng
Chà mu - Ngày 13 tháng 4 năm 2020

2

0   0

bửa đầu


muddhādhipāta (nam)
Nguồn: phathoc.net

Thêm ý nghĩa của bửa đầu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< buổi trưa bức thư >>