Ý nghĩa của từ avalanche là gì:
avalanche nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ avalanche Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa avalanche mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

avalanche


Tuyết lở. | Loạt dồn dập, tràng dồn dập "mưa". | : ''an '''avalanche''' of questions'' — một loạt câu hỏi dồn dập | : ''an '''avalanche''' of bullets'' — trận mưa đạn, đạn bắn như mưa | Thác. | [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< autumn avatar >>