Ý nghĩa của từ avalanche là gì:
avalanche nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ avalanche Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa avalanche mình

1

1   0

avalanche


Tuyết lở. | Loạt dồn dập, tràng dồn dập "mưa". | : ''an '''avalanche''' of questions'' — một loạt câu hỏi dồn dập | : ''an '''avalanche''' of bullets'' — trận mư [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của avalanche
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< autumn avatar >>