Ý nghĩa của từ approver là gì:
approver nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ approver Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa approver mình

1

0   0

approver


Người tán thành, người đồng ý, người chấp thuận. | Người phê chuẩn. | Người bị bắt thú tội và khai đồng bọn.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của approver
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< approved saporific >>