Ý nghĩa của từ alma mater là gì:
alma mater nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ alma mater. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa alma mater mình

1

2   0

alma mater


Là một từ gốc La-tinh, mang nghĩa "người mẹ nuôi dưỡng".Trong quá khứ, từ này chỉ các vị Thánh Mẫu hoặc Đức Mẹ Maria. Ngày nay, alma mater được dùng để chỉ một ngôi trường mà ai đó đã từng theo học và tốt nghiệp từ đó. Tại Mỹ, người ta hay dùng từ này bên cạnh "school" hoặc "college" hơn tại Anh
Phuongthao2013 - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

2

0   0

alma mater


Alma mater (tiếng Latin có nghĩa là mẹ cưu mang) được sử dụng trong thời La Mã cổ như là chức danh dành cho nhiều vị thánh mẫu khác nhau, đặc biệt là Ceres hay [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của alma mater
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< skype chữ viết tắt tcvn >>