Ý nghĩa của từ aforethought là gì:
aforethought nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ aforethought Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa aforethought mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aforethought


Cố ý, có định trước, có suy tính trước.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< coaxial cocaïnomane >>