Ý nghĩa của từ cocaïnomane là gì:
cocaïnomane nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ cocaïnomane Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cocaïnomane mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cocaïnomane


Người nghiện cocain.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< aforethought afraid >>