Ý nghĩa của từ adore là gì:
adore nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ adore. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa adore mình

1

0   0

adore


Kính yêu, quý mến. | Mê, thích, hết sức yêu chuộng, yêu thiết tha. | Tôn sùng, sùng bái, tôn thờ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   2

adore


1. Đặc biệt yêu thích; cưng chiều
VD:
- He never adores a girl that much since his terrible breakup with his fiance 2 years ago.
markarus - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của adore
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< beacon beach >>