Ý nghĩa của từ abc ... xyz là gì:
abc ... xyz nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ abc ... xyz. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa abc ... xyz mình

1

17 Thumbs up   24 Thumbs down

abc ... xyz


abc: đầu bảng chữ cái, xyz: cuối bảng chữ cái
=> abc...xyz: từ đầu đến cuối

-ở nhà cái gì tao cũng phải làm! từ abc đến xyz!!
heatherle - 00:00:00 UTC 27 tháng 7, 2013

2

9 Thumbs up   19 Thumbs down

abc ... xyz


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 2 tháng 11, 2015   NSFW / 18+

3

13 Thumbs up   25 Thumbs down

abc ... xyz


Abc...xyz là dãy số theo bảng chữ cái tiếng anh. Trong tiếng việt không có một số chữ cái như w và z, tuy nhiên lại xuất hiện nhiều nguyên âm khác như ă, â, ô, ơ, ư, ê.
Đây là cụm từ tiếng lóng hàm ý " từ đầu đến cuối"
Ví dụ: tớ sẽ làm giúp cậu từ abc đến xyz
Caominhhv - 00:00:00 UTC 25 tháng 7, 2013
<< xc yh >>