Ý nghĩa của từ Zero-sum là gì:
Zero-sum nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Zero-sum Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Zero-sum mình

1

1   0

Zero-sum


Zero-sum (Zero-sum game)
Nguồn: archive.saga.vn

Thêm ý nghĩa của Zero-sum
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Liên doanh Xếp thứ tự >>