Ý nghĩa của từ Yên Phúc là gì:
Yên Phúc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Yên Phúc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Yên Phúc mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Yên Phúc


Một xã Tên gọi các xã thuộc h. Văn Quan (Lạng Sơn), h. ý Yên (Nam Định), Việt Nam.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Yên Phúc


(xã) tên gọi các xã thuộc h. Văn Quan (Lạng Sơn), h. ý Yên (Nam Định). Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "Yên Phúc". Những từ có chứa "Yên Phúc" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionar [..]
Nguồn: vdict.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Yên Phúc


(xã) tên gọi các xã thuộc h. Văn Quan (Lạng Sơn), h. ý Yên (Nam Định)
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Yên Phúc


Yên Phúc có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau đây:
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< Yên Phú Yên Phương >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa