Ý nghĩa của từ Tuyệt kĩ là gì:
Tuyệt kĩ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Tuyệt kĩ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tuyệt kĩ mình

1

9 Thumbs up   3 Thumbs down

Tuyệt kĩ


Tuyệt kỹ là một kỹ thuật hay, đẹp, lạ đã đạt được cảnh giới mà những kỹ thuật tương tự trước đó không có được !
Lâm Văn Hoàng - 00:00:00 UTC 25 tháng 6, 2021

2

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Tuyệt kĩ


kĩ thuật đặc biệt khéo léo, tinh vi biểu diễn những tuyệt kĩ võ nghệ
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Tuyệt mật Tuyệt diệt >>