Ý nghĩa của từ Tracy là gì:
Tracy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Tracy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tracy mình

1

116 Thumbs up   13 Thumbs down

Tracy


Tracy là một cái tên tiếng Anh thường được đặt cho con gái. Có ý nghĩa là can đảm, dũng cảm, không sợ bất kỳ điều gì.

Những người có tên này thường có quyền lực về cả kinh tế và chính trị,
Họ trân trọng sự thật, sự công bằng, lẽ phải và những quy luật xã hội
lucyta - Ngày 08 tháng 8 năm 2013

2

31 Thumbs up   6 Thumbs down

Tracy


Chiến binh
兵士 phát âm heishi gần vs Tracy
Ẩn danh - Ngày 05 tháng 11 năm 2017
<< Thomas Lucas >>