Ý nghĩa của từ Trầm là gì:
Trầm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ Trầm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Trầm mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trầm


Trầm hương (nói tắt). | : ''Đốt '''trầm'''.'' | : ''Hương '''trầm'''.'' | : ''Gỗ '''trầm'''.'' | . (Ruộng) trũng, ngập nước. Cánh đồng. | Thấp và ấm. | : ''Giọng '''trầm'''.'' | : ''Tiếng nhạc kh [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trầm


1 d. Trầm hương (nói tắt). Đốt trầm. Hương trầm. Gỗ trầm.2 I đg. (ph.). Chìm, hoặc làm cho chìm ngập dưới nước. Thuyền bị trầm. Trầm người dưới nước đến ngang ngực.II t. (ph.). (Ruộng) trũng, ngập nướ [..]
Nguồn: vdict.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trầm


1 d. Trầm hương (nói tắt). Đốt trầm. Hương trầm. Gỗ trầm. 2 I đg. (ph.). Chìm, hoặc làm cho chìm ngập dưới nước. Thuyền bị trầm. Trầm người dưới nước đến ngang ngực. II t. (ph.). (Ruộng) trũng, ngập nước. Cánh đồng . 3 t. 1 (Giọng, tiếng) thấp và ấm. Giọng trầm. Tiếng nhạc khi trầm khi bổng. Hát ở bè trầm. 2 Có biểu hiện kém sôi nổi, kém hoạt động. [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trầm


trầm hương (nói tắt) đốt trầm Động từ (Phương ngữ) chìm, hoặc làm cho chìm ngập dưới nước trầm mình dưới nước Tính từ (Phương ngữ) (ruộng hoặc vùng đất [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trầm


To immerse, sink; heavy.
Nguồn: buddhismtoday.com

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trầm


Trầm hay trầm hương, trầm dó, dó bầu, dó núi là một loài thực vật thuộc họ Trầm. Loài này phân bố ở Đông Nam Á và đảo New Guinea.Tại Việt Nam, cây trầm phân bố ở Hà Giang đến Phú Quốc.Aquilaria crass [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< Trạo cử Trầm hương >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa