Ý nghĩa của từ Trường đấu là gì:
Trường đấu nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Trường đấu Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Trường đấu mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trường đấu


(Ít dùng) như đấu trường võ sĩ bước lên trường đấu
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Trường độ Trường đoản cú,Từ >>