Ý nghĩa của từ Tiểu Bạch là gì:
Tiểu Bạch nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Tiểu Bạch. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tiểu Bạch mình

1

11   3

Tiểu Bạch


 ngây thơ, đơn giản, ngốc nghếch
Nguồn: beedance07.com

2

5   5

Tiểu Bạch


Chỉ loại người ngây thơ, ngu ngốc, đầu óc trì trệ
Nguồn: beckynatalina.wordpress.com

Thêm ý nghĩa của Tiểu Bạch
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tiểu bạch kiểm Tiểu chính thái >>