Ý nghĩa của từ Tiểu Bạch là gì:
Tiểu Bạch nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Tiểu Bạch. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tiểu Bạch mình

1

36   6

Tiểu Bạch


 ngây thơ, đơn giản, ngốc nghếch
Nguồn: beedance07.com

2

11   9

Tiểu Bạch


Tiểu bạch có nghĩa là 1 con người xinh đẹp cao ráo hay trong sáng...Nhưng nghĩa bóng là 1 con người ham tiền, luôn giả tạo thành 1 bạch liên hoa.....
Trang - Ngày 02 tháng 2 năm 2021

3

9   16

Tiểu Bạch


Chỉ loại người ngây thơ, ngu ngốc, đầu óc trì trệ
Nguồn: beckynatalina.wordpress.com

Thêm ý nghĩa của Tiểu Bạch
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tiểu bạch kiểm Tiểu chính thái >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa