Ý nghĩa của từ Tiểu Bạch là gì:
Tiểu Bạch nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Tiểu Bạch. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tiểu Bạch mình

1

39 Thumbs up   6 Thumbs down

Tiểu Bạch


 ngây thơ, đơn giản, ngốc nghếch
Nguồn: beedance07.com

2

12 Thumbs up   11 Thumbs down

Tiểu Bạch


Tiểu bạch có nghĩa là 1 con người xinh đẹp cao ráo hay trong sáng...Nhưng nghĩa bóng là 1 con người ham tiền, luôn giả tạo thành 1 bạch liên hoa.....
Trang - 00:00:00 UTC 2 tháng 2, 2021

3

10 Thumbs up   17 Thumbs down

Tiểu Bạch


Chỉ loại người ngây thơ, ngu ngốc, đầu óc trì trệ
Nguồn: beckynatalina.wordpress.com

<< Tiểu bạch kiểm Tiểu chính thái >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa