Ý nghĩa của từ Thuyết domino là gì:
Thuyết domino nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Thuyết domino. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thuyết domino mình

1

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Thuyết domino


thuyết cho rằng những kết quả nào đó sẽ xảy ra tiếp theo một nguyên nhân nhất định, tựa như một hàng quân domino để dựng đứng sẽ đổ nếu thúc vào qu [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0 Thumbs up   3 Thumbs down

Thuyết domino


Thuyết domino: đây là học thuyết được xuất hiện lần đầu tiên thời tổng thống hoa kỳ eshwheres. Nó được đề cập đến vấn đề sự bành trướng của CNCS lan sang các nước khác, đỉnh điểm là sự ra đời của các nhà nước CHND Trung hóa (1949), vì vậy để ngăn chặn những làn sóng của CNCS mỹ đam tham chiến một số chiến trướng mới ở ĐNÁ để loại bỏ tư tưởng này
Đạt - 00:00:00 UTC 1 tháng 6, 2022

<< Thuyết duy ngã Thuyết bất khả tri >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa