Ý nghĩa của từ Thần bí là gì:
Thần bí nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ Thần bí. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thần bí mình

1

1   0

Thần bí


Mầu nhiệm bí mật. | : ''Đạo lý '''thần bí'''..'' | : ''Chủ nghĩa '''thần bí'''..'' | : ''Quan niệm duy tâm cho rằng vạn vật trong vũ trụ đều do thần sinh ra, nh [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   1

Thần bí


Mầu nhiệm bí mật : Đạo lý thần bí. Chủ nghĩa thần bí. Quan niệm duy tâm cho rằng vạn vật trong vũ trụ đều do thần sinh ra, nhằm che đậy những thối nát c [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

Thần bí


thuộc về thần linh, có chứa đựng những điều không thể hiểu được, theo quan niệm duy tâm thế giới thần bí chuyện thần bí
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   0

Thần bí


Mystic(al); mysterious; occult.
Nguồn: buddhismtoday.com

5

0   0

Thần bí


Mong muốn nữ chúa ,,,muốn rồi không muốn ...khô khan giọt nước ...không ổn định tính cách
Snow - Ngày 08 tháng 10 năm 2019

6

0   3

Thần bí


Mầu nhiệm bí mật : Đạo lý thần bí. Chủ nghĩa thần bí. Quan niệm duy tâm cho rằng vạn vật trong vũ trụ đều do thần sinh ra, nhằm che đậy những thối nát của xã hội đương thời đang có mâu thuẫn gay gắt.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của Thần bí
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Thần ám Thần biến >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa