Ý nghĩa của từ Thất Nữ là gì:
Thất Nữ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Thất Nữ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thất Nữ mình

1

3   2

Thất Nữ


Nhìn thấy ở vĩ độ giữa +80° và −80°. Nhìn thấy rõ nhất lúc 21:00 (9 giờ tối) vào tháng 5. Thất Nữ, hay Xử Nữ hoặc Trinh Nữ (tiếng Latinh: Virgo ♍ để ch [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

1   2

Thất Nữ


Thất Nữ có thể là
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

1   3

Thất Nữ


Cung chiêm tinh Xử Nữ, hay còn gọi là Thất Nữ (♍) của phương Tây trong chiêm tinh chí tuyến (23 tháng 8-22 tháng 9) khác với chòm sao thiên văn cũng như cung chiêm t [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Thất Nữ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Xử Nữ Alphard >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa